KVĚTÁKOV > Jedeme na Jabberu
"; $s .= ' Jabber

Jedeme na Jabberu

Úvod

Díky rozvoji Internetu se začaly zmenšovat vzdálenosti mezi lidmi a zjednodušovat způsoby jejich komunikace. Ve světě internetu nemusíte uvažovat nad tím, kde jsou fyzicky vaši přátelé. Stačí použít nějaký komunikační program a můžete si popovídat s kamarádem z paneláku stejně jednoduše jako se známým z Japonska. Bohužel, velké firmy postupně začaly ukousávat trh s komunikátory, a tak teď existuje mnoho různých navzájem nekompatibilních programů a sítí. To staví mezi lidi hranice. Pokud nevíte jak tento problém řešit, tak Jabber je ta správná cesta.

Jabber bourá tyto hranice, spojuje lidi a usnadňuje jejich komunikaci. Nepatří žádné firmě a je otevřený pro každého. Jabber může použít kdokoliv. Například střední podnikatel i velká firma. Kdokoli má chuť komunikovat a chuť najít společný jazyk, může najít v Jabberu řešení. Ano, Jabber je společný jazyk. Tam, kde vám ostatní komunikátory vnucují jejich podmínky, program a reklamu, tam vám protokol Jabber nabízí možnost volby. Mnoho možností voleb. Kdyby e-mail byl jako dnešní trh s komunikátory, tak bychom nemohli posílat e-maily mezi různými servery. Pro čtení pošty bychom mohli používat jen jeden program a jen na jednom operačním systému. A bylo by výslovně zakázáno používat něco jiného. E-mail takový není. Dejte podobné možnosti i do světa komunikátorů. Používejte Jabber.

Zrození a vývoj Jabberu

Historie Jabberu sahá do roku 1998, kdy Američan Jeremie Miller založil projekt Jabber. Do češtiny bychom slovo Jabber mohli přeložit jako brebentit, drmolit nebo štěbetat. Stalo se tak z potřeby uživatelů sjednotit různorodé IM-systémy s uzavřenou architekturou, například ICQ, MSN, AIM, Yahoo! a další, pod jeden systém, jehož architektura by byla otevřená a přístupná všem. Základem protokolu Jabber je XML. Část z něho je dnes standardizována jako XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protokol). Díky transparentnosti XML si může kdokoliv nad protokolem vytvořit vlastní funkce.

Architektura Jabberu

Architektura Jabberu velmi připomíná architekturu emailu. Jabber se skládá ze sítě distribuovaných serverů. K jednotlivým serverům se pak připojují příslušní klienti, kteří na nich mají zřízené účty, a kteří jsou schopni díky distribuované síti serverů komunikovat s klienty přihlášenými na jiných serverech Jabber. Jeho nedílnou součástí jsou kvůli univerzálnosti transporty, aby uživatelé nebyli omezeni v komunikaci pouze v rámci jednotlivých serverů Jabber, což si na samém začátku Miller předsevzal.

Transport můžeme charakterizovat jako speciálního agenta nebo službu, která zabezpečuje přenos zpráv do proprietárních systémů (ICQ, AIM, brána SMS, RSS-služba, atd.). Pro každý proprietární systém je potřeba jeden transport. Jednoduše nastíněno, pokud chceme z klienta Jabber zaslat zprávu uživateli, do u nás stále nejoblíbenějšího ICQ, komunikuje klient Jabber se serverem Jabber prostřednictvím XMPP-protokolu. Na serveru Jabber je pak zpráva předána transportu určenému ICQ, který tuto zprávu přetlumočí do protokolu pro ICQ. A naopak.

Výhody

Hlavní výhody, které Jabber dělají skutečně silným protivníkem stávajícím proprietárním IM-systémům, a tím dávají uživatelům důvod používat jej, jsou následující. Protokoly, které Jabber používá, jsou otevřené, plně zdokumentované a volně k používání. Kdokoliv si může vytvořit svůj klient nebo server. Provést vlastní rozšíření nad protokoly. Protokol XMPP, který Jabber využívá, je schválen organizací IETF (Internet Engineering Task Force), jako internetový standard. Nad protokoly XMPP se dále využívají rozšířené protokoly JEP (Jabber Enhancement Proposals). Systém je decentralizovaný. Každý si může spustit svůj vlastní server.

Komunikace v systému je vysoce bezpečná, a to díky přímé podpoře šifrování prostřednictvím bezpečnostních protokolů SASL (Simple Authentication nad Security Layer), nebo TLS (Transport Layer Security), které jsou zapracovány do základu specifikací XMPP. Flexibilita Jabberu je vysoká. Kromě oblasti IM, Jabber zvládá network management, sdílení souborů, monitoring vzdálených systémů, hry a jistě i mnoho dalšího. Jabber mohou taktéž používat klienty skryté za firewallem nebo proxy. Jabber obvykle komunikuje na portu 5222, nebo 5223, ale podporuje i http-tunneling. Poslední výhodou, kterou si uvedeme, je podpora Unicode. Komunikovat tedy můžeme v nejrůznějších jazycích.

Autor: Ondřej Welsch

'; echo template('Jedeme na Jabberu',$s); ?>